NEZISKOVÁ ORGANIZACE

Představení projektu

Předkládaný projekt si proto klade za cíl vytvořit vzdělávací program pro školy, který zajímavou a moderní formou seznámí žáky základních škol s tématy sociálního pilíře udržitelného rozvoje.

V rámci projektu vznikne vzdělávací program pro žáky prvního i druhého stupně základních škol, jehož ústřední komponentou bude digitální vzdělávací zdroj (aplikace), který umožní pedagogům připravit projektovou výuku s prvky místně zakotveného učení.

Bude vytvořena metodika pro pedagogy, jak s touto aplikací pracovat a současně budou vytvořeny ukázkové programy, jako zdroj příkladů pro pedagogy.

Projekt navazuje tematicky a logicky na projekt Já Praze, Praha mně

Pro koho je projekt určen?

Vytvořený vzdělávací program je určen pro žáky prvního  a druhého stupně základních škol na území Hlavního města Praha. Do pilotní fáze se zapojí pět pražských základních škol a také skupina žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Program je určen i pro pedagogy z vybraných pražských základních škol, pro které bude v rámci projektu vytvořena metodika pro realizaci vzdělávacího programu.

Do projektu je možné v případě zájmu základních škol vstoupit i v průběhu jeho realizace. Stačí jen poslat zprávu přes kontaktní formulář.

Vzdělávací program:Cesta za poznáním – Rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji s využitím moderních aktivizujících nástrojů výuky
Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002090
Datum zahájení projektu:1. 11. 2021
Datum ukončení projektu:31. 10. 2023
2022 © GreenDot | Vytvořil jirimolnar.cz