NEZISKOVÁ ORGANIZACE

Podpora sociálně znevýhodněných

Vzdělávání znevýhodněných skupin obyvatel
Zvyšování kompetencí na trhu práce jednotlivců i skupin
Pomoc při zapojení/návratu na pracovní trh
Sociálně vyloučené lokality a jejich problémy - zadluženost, chudoba, diskriminace, kriminalita

Dotační a grantový management

Získávání finančních prostředků z fondů EU
Průběžný monitoring dotačních programů
Vypracování a podání žádosti o dotaci včetně nezbytných příloh
Administrace a dohled nad vypracováním všech úkonů po celou dobu realizace projektu
Vypracování monitorovacích a kontrolních zpráv
Komplexní kontrola nad dodržováním všech náležitostí požadovaných příslušným dotačním titulem

Mobilita

Plány mobility obcí, měst a městských aglomerací
Elektromobilita
Inteligentní dopravní systémy - integrace informačních a telekomunikačních technologií s dopravním inženýrstvím
Smart Cities/Regions - Integrace znalostí z několika síťových odvětví (dopravy, energetiky, bezpečnosti, logistiky)

Ekologie

Ekologické formy dopravy (pěší chůze, jízda na kole, veřejná hromadná doprava)
Ekologická osvěta a vzdělávání
Odpadové hospodářství

2022 © GreenDot | Vytvořil jirimolnar.cz