NEZISKOVÁ ORGANIZACE

Jsme nestátní nezisková organizace, která se zaměřuje na aktuální celospolečenská témata.

Mezi naše priority patří trvale udržitelný rozvoj a ekologie, mobilita a dále podpora sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva včetně jejich začleňování na trh práce a do běžného života.

Nedílnou součástí našich aktivit je získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie, které nám umožňují realizovat konkrétní projekty.

Vycházíme ze schopností a zkušeností našich expertů, týmové mezioborové spolupráce a propojování poznatků na poli vědy a výzkumu s praxí.

foto-titulka
2022 © GreenDot | Vytvořil jirimolnar.cz